تالار زبانشناس

Short supply

سلام ! معنی عبارت steel was in short supply چیه؟


این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط ج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « موفقیت یعنی 99 درصد شکست »

1 Likes

درود

کمبود منابع آهن وجود داشت.

3 Likes