تالار زبانشناس

معنی دقیق عبارت

سلام، لطفا مفهوم و معنی دقیق این دو عبارت رو ذکر بفرمایید:

He responds to the loss of male entitlement with righteous indignation, or he feels like an innocent victim. He may become more authoritarian or withdraw into a
lonely shell, protecting what little he has left

3 Likes

سلام

ممکنه مقتدرتر! (اقتداگرانانه تر/ تمایل به سلطه طلبی) بشه یا به پوسته/جلد تنهایی برگرده (عقب نشینی کنه) ؛ برا محافظت از اندک چیزی که براش باقی مونده

3 Likes

خیلی ممنون و سپاسگزارم
ترجمه جمله قبلیش رو هم محبت می فرمایید؟
He responds to the loss of male entitlement with righteous indignation, or he feels like an innocent victim.

2 Likes

سلام دوست عزیز. ترجمه جمله اول میشه :
او با کظم غیظ(خشم فرو خورده ) به حق آزاد مردان پاسخ میدهد یا او مثل یک قربانی معصوم احساس میکنه

2 Likes

بسیار سپاسگزار از لطف و محبت شما

2 Likes