تالار زبانشناس

زمان در داستانی که در گذشته اتفاق افتاده

سلام
وقت به خیر

یکی از کاربردهای Present simple در روایت کردن داستانه. اتفاقاتی که توی داستانه در گذشته اتفاق افتاده اما برای بیانش از حال ساده استفاده می‌کنیم که این مورد در زبان فارسی هم اتفاق می‌افته مخصوصا اگر شیوه‌ی روایت، دانای کل باشه و زاویه‌ی دید، سوم شخص باشه.

4 Likes