تالار زبانشناس

کدوم جمله درسته

ببخشید جملم ربطی به درس نداره ولی توی جمله بندیش دچار مشکل شدم.
Both of my brothers are married.
یا
My brother are both married.
کدوم جمله بندیش درسته؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

این لینک حتما بهتون کمک می‌کنه.
اما باز هم اگر سوالی بود بفرمایید.

3 Likes