تالار زبانشناس

حرف e قبل s جمع کلمه ی witches

حرف s آخر witches برای جمع بودنشه اما حرف e قبل s برای چیه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

اگر یک اسم به Z - X - S - Sh - Ch ختم بشه قبل از s جمع حرف e قرار می‌گیره، یعنی به این کلمات به جای s تنها، es اضافه می‌شه.

مثال

Branch > Branches
Wish > Wishes
Box > Boxes

6 Likes