تالار زبانشناس

اشکال در متن موجود

با سلام @hnaseri

متاسفانه فایل متنی از ۵:۴۵ تا حدود دقیقه هشتم فایل صوتی مشکل داره. لطفا تکمیل کنید


این تاپیک مربوط به درس« یک هدف گذاری ۳۰ روزه برای یادگیری انگلیسی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « یادگیری انگلیسی با حس خوب »

3 Likes