تالار زبانشناس

Help me... ,please

Hi guys
Can you translate two final sentences below in the following passage?

نقل‌قول

He wants her to compete in a lower weight class.
As a result, Kendra will have to change her diet.
She will also have to start going to to the gym more.
Kendra has always loved wrestling.
However, it’s gotten more difficult as she’s gotten older.
She doesn’t have as much time as she used to.
And she doesn’t lose weight as easily as she used to.


این تاپیک مربوط به داستان« Story 53 - Kendra Gets Ready for a Wrestling Competition » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام

این ترجمه ی گوگل ترنسلیته:

او می خواهد که او در یک کلاس با وزن کمتر رقابت کند.
در نتیجه ، کندرا باید رژیم خود را تغییر دهد.
او همچنین مجبور خواهد شد که بیشتر به سالن ورزشی برود.
کندرا همواره عاشق کشتی بوده است.
با این حال ، پیر شدن او سخت تر شده است…به هر حال، اون سخت تر شده همون طور که اون پیرتر شده
او به اندازه سابق وقت ندارد.
و وزن خود را به آسانی کاهش نمی دهد. …مثل سابق

می تونید به راحتی از پس اشتباهاتش بر بیایدو مفهوم رو متوجه شید.

دوسه جمله ش نیاز به تصحیح داره صرفا…ولی مفهوم رو به خوبی منتقل کرد

3 Likes

سلام دوست عزیز، دو جمله آخر رو ترجمه میکنم ، میگه : اون به اندازه ای که قبلا وقت داشت ، وقت نداره و اون به اون سادگی که قبلا وزن کم میکرد ، وزن کم نمیکنه

2 Likes

Thanks a lot for your protection :pray::pray::pray:

1 Likes