تالار زبانشناس

Lot و many

فرق lot و many چیه و از کجا بدونم که کی از کدومشون استفاده کنم


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام

فرقش اینه که a lot of/lots of بیشتر در جملات مثبت به کار می روند و Much و Many در جملات منفی. و اینکه many و much رسمی تره

مثال:

We don’t have much time.
We have a lot of time

5 Likes

سلام
تو این مقاله کامل توضیح داده شده

7 Likes