تالار زبانشناس

اصلاحات و موضوعات تجاری


این تاپیک مربوط به درس« هدف هایی بزرگ داشته باشید تا انگیزه ی بیشتری برای موفقیت بدست بیاورید » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « کتاب گویا »

3 Likes

بازم تله آموزشی…

2 Likes

ایسگاه گرفتن آموزشی :joy::joy::joy:

1 Likes