تالار زبانشناس

معنی set about? لطفا

Set about: to start doing or dealing with something, especially something that needs a lot of time and effort.

یعنی شروع کردن و آغاز کردنِ انجام کاری.

و اینجا اینطور هم می‌شه جمله رو معنی کرد:

موزه شروع کرد به سازماندهی مجدد نقاشی‌‌هایش.

11 Likes