تالار زبانشناس

Speak English with Venessa

کاش برای نمونه یک فیلم ازش میذاشتین

6 Likes

سلام. بس به مسول مربوط اطلاع دهید البته ویدیوهای لوسی خیلی زیاد هستند ولی تعداد بسیار کمی در اپلیکیشن قرار دارند.
جز جامع بودن خصوصیت جذاب تر دگری دارند؟

4 Likes

بررسی میشه و در صورت لزوم اضافه میکنیم.

4 Likes