تالار زبانشناس

معنی be تو جمله یکی مونده به آخری

تو جمله یکی مونده به آخریه که میگه

there must be a new king

اینجا be دقیقا چه معنی میده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

Be درینجا به معنای وجود داشتن هست. باید یک شاه جدید وجود داشته باشه

5 Likes

سلام
وقت به خیر

در این جمله ساختار there is به معنی وجود دارد، به ساختار there must be به معنی باید وجود داشته باشد تغییر کرده. معنی کل جمله هم می‌شه: باید یک پادشاه جدید وجود داشته‌باشد.
اما در ترجمه‌ی روان یک متن کافیه که مفهوم جمله به درستی منتقل بشه و لزومی نداره که دقیقا و واژه به واژه ترجمه بشه. به همین خاطر در ترجمه‌‌ی اصلی نوشته‌شده: باید کسی پادشاه شود.

4 Likes