تالار زبانشناس

ترجمه یک جمله

ترجمه این جمله چیه دوستان؟

Justin Rosenstein is an unlikely ally in a backlash against the tech assault on our attention.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جهان مدرن، مغزتان را تغییر داده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های کوتاه » فصل: « جهان مدرن، مغزتان را تغییر داده »

4 Likes

جاستین روزنستین یک متحد در واکنش علیه تهاجم مدرن و فناورانه که علیه حواس و تمرکز(بنظرم منظور تجهیزات مدرن مانند موبایل و وسایل الکترونیکی مختلف که امروزه باعث تضعیف قدرت تمرکز ما هستند ) می باشد.

3 Likes