تالار زبانشناس

مفهوم Shout them outچیست


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت »

2 Likes

سلام

If you can do it, if you want to answer the questions, great! Shout them out.

مفهوم shout out به معنای “گفتن چیزی با صدای بلند هست طوری که اطرافیان بتونن به طور واضح بشنون”…همون مفهوم فریاد زدن رو داره

در متن شما:

اون ها (پاسخ پرسش ها) رو فریاد بزن…با صدای بلند اونا رو بگو

6 Likes