تالار زبانشناس

آیا در انگلیسی هم برای احترام جمع میبندند؟

سلام
ممنون میشم اگه بگین کدوم جمله درست است؟
Our boss is sick.
Our boss are sick.

2 Likes

سلام
نه جمع نمیبندن
… همون is استفاده میشه

5 Likes