تالار زبانشناس

My favorite subject P.E

سلام.
اینطور که بنده متوجه شدم P.E. مخفف

physical Education
یعنی تربیت بدنی یا همون زنگ ورزش خودمون تو دوران مدرسه😁


این تاپیک مربوط به درس« My Favorite Subject by Vic » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « قصه های شاگردان Emma » فصل: « قسمت ۱۱ »

6 Likes