تالار زبانشناس

معنی روزهای هفته

سلام این مطلب رو داخل یه پیج دیدم گفتم شاید واسه شمام جالب باشه.

دلایل نامگذاری روزهای هفته:

در زبان انگلیسی شنبه را Saturday می گویند یعنی روز زحل و رنگ آن به همین مناسبت سیاه است زیرا رنگ زحل در آسمان کمی به سیاهی می زند.در اساطیر یونان زحل که نامش Chronos یعنی زمان است ،پدر خدایان یونانی است که فرزندانش ژوپیتر و دیگران او را از آسمان راندند و او به زمین آمد و در روم(ایتالیا) مهمان پادشاهی به نام ژانوس شد و هزار سال نزد او زیست و در این هزار سال که دوران طلایی نامیده شده است به یمن قدوم زحل مرگ وبیماری وپیری و زشتی و قحطی و… وجود نداشت و پیوسته همه چیز به وفق مراد بود و هنوز در ایتالیا سالیانه جشنی برپا می شود به نامSaturnalia یعنی جشن زحل و نام ژانویه از همان ژانوس گرفته شده است.

روز یکشنبه را Sunday یعنی روز خورشید. گویی شنبه شماره صفر هفته است که هنوز آفرینش شروع نشده و با طلوع خورشید که همان تجلی نور الهی است آفرینش در روز یکشنبه آغاز شده است و روز یکشنبه اولین روز آفرینش و همچنین اولین روز هفته است.

روز دوشنبه را Monday می گویند که منسوب به ماه و رنگ آن سبز است زیرا در هیات قدیم رنگ اصلی ماه را سبز می دانستند و در زبان انگلیسی نیز چنین است که رنگ ماه سبز است و گاهی از آن به حسادت یاد می کنند و رنگ غول حسادت نیز سبز است و در زبان انگلیسی اصطلاح Green with envy به معنی سبز شده از حسادت ، رایج است. این روز به زن تعلق دارد زیرا ماه زن است و ارتباط ویژه ای با زنان دارد از جمله آنکه مظهر نور الهی است و در غیبت خورشید رسالت او رساندن نور خورشید به جهان است.

روز سه شنبه را Tuesday می گویند یعنی روزtues که نام یکی از خدایان یونانی و معادل با مارس یا مریخ و رنگ آن قرمز است. این روز به مردان تعلق دارد که عاشقند و سرخ رنگ عشق است.

چهارشنبه راWednesday گویند که روزOden یکی دیگر از خدایان اساطیری است که آن نیز برابر با Mercuryیعنی عطارد است. از همین لغت کلمه merchant به معنی بازرگان و mercantile به معنی تجاری آمده است یعنی مربوط به مر کوری یا عطارد که دبیر فلک است.

روز پنج شنبه راThursday می گویند یعنی روز متعلق بهThor که باز از خدایان ژرمنی است و معادل با ژوپیتر یا زئوس در فرهنگ روم و یونانیان و معادل مشتری در فرهنگ ماست.

روز جمعه را Friday می گویند که بعضی گفته اند به معنی روز آسایش و رهایی از کار و فعالیت است و بعضی گفته اند روز درخشندگی و سپیدی است و متعلق به ستاره های زهره یا ونوس است.
ادرس پیج داخل عکس مشخصه.

15 Likes

خیلی جالب بود. ممنون از اشتراک گذاری🌹

3 Likes

خیلی ممنون بابت اطلاع رسانیتون بسیارجالب بودوجدید:rose::rose::rose:

4 Likes