فکر کنم یه اشتباه گرامری تو متن هست

they gave the snowman …

بهتر نبود تو جمله بالا بعد gave حرف اضافه to میومد؟؟؟

کدومش درسته؟؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی آدم‌برفی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

1 پسندیده

لطفا جمله‌ی کامل رو بنویسید که من بر اساس اون براتون توضیح بدم. اونجوری قابل فهم‌تره

3 پسندیده

thay gave the snowman a carrot for a nose

از جوابتون ممنون

3 پسندیده

در زبان انگلیسی دو نوع مفعول داریم، یکی مفعول مستقیم DO و یکی هم مفعول غیرمستقیم IO که ما تو فارسی بهش میگیم متمم (کلماتی که بعد از حروف اضافه میان). اینجا هم فعل give می‌تونه با دو تا مفعول بیاد. چیزی را به کسی دادن. “چیزی را” میشه مفعول مستقیم و “به کسی” میشه مفعول غیر مستقیم.

تو جمله‌ی بالا، the snowman میشه مفعول غیرمستقیم (به آدم برفی) و a carrot میشه مفعول مستقیم (یک هویج را).

در حالتی که مفعول مستقیم قبل از مفعول غیر مستقیم بیاد، فعل give باید با to همراه بشه:

They gave a carrot to the snowman for a nose

اما زمانی که مفعول غیر مستقیم قبل از مفعول مستقیم بیاد، باید to حذف بشه.

They gave the snowman a carrot for a nose

در معنا هیچ تفاوتی با هم ندارند فقط ظاهر جمله فرق می‌کنه.

10 پسندیده