تالار زبانشناس

معنی even در اینجا چیست

People put them in their windows and even on their roofs.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی “دیوالی” روز محبوب من » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

4 Likes

سلام.

فکر می کنم به معنای حتی باشه تو این جمله

اونا رو روی پنجره ها و حتی رو پشت بوم می ذارن

9 Likes

سلام ترنج جان :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts: همون طور که دوستمون گفتن معنی حتی رو میده :hugs::hugs::hugs:

4 Likes