تالار زبانشناس

Later on, they realize Tesla has died

جمله
Later on, they realize Tesla has died
در این قسمت از متن چه معنی ای میتونه داشته باشه؟
Most people think he has gone crazy. Later on, they realize Tesla has died. The government has taken his research papers.


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال کامل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « نابغه ی فراموش شده »

3 Likes

بعدا اونا فهمیدن که تسلا مرده؟!
انگار با متن جور درنمیاد به نظرم

3 Likes

همونجور که خودتون گفتین معنی میده
بعدها فهمیدن که تسلا مرده

3 Likes