تالار زبانشناس

ساختار زمان آینده

دوستان لطفا ساختار زمان آینده این جمله رادر داستان شماره ۸ در نیمچه داستانها بیان کنید .Lisa sadly puts the shoes down and leaves.
در ضمن sadly در این جمله قید هست چرا قبل از فعل آمده ؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 8- لیزا به کفش فروشی می رود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

6 Likes

سلام.

متوجه پرسش اول تون نشدم.
این درس در زمان حال ساده بیان شده…نه آینده

و در مورد پرسش دوم تون, قید ابتدا, میانه و انتهای حمله می تونه قرار بگیره.

جایگاه قید در زبان انگلیسی : گاهی در میانه جمله

در زبان انگلیسی گاهی قیدها در مینه جمله نیز به کار گرفته می‌شوند. مهمترین این کاربردها به قیدهای تمرکز focusing adverbs مربوط می‌شود. قیدهای تمرکز هدفشان جلب توجه مخاطب به موضوعی خاص است.

به جمله زیر که شکل تغییر یافته مثال بالاتر است توجه کنید:

My cousin masterfully plays the piano.

«پسر عموی من استادانه پیانو می‌نوازد.»

اگر این قید masterfully در انتهای جمله آمده بود (مثال بخش قبلی) صرفا بیان کننده حالت فعل بود، در حالیکه با قرار گرفتن قبل از فعل، بر استادانه بودن عمل تأکید می‌کند. در این کاربرد، قید مورد نظر، قیدِ اظهار نظر یا comment adverb نامیده می‌شود. این قید، نوعی قیدِ تمرکز است. سایر قیدهای تمرکز نیز در جایگاه مشابه در جمله به کار می‌روند.

قاعده گرامری مهم: قیدهای تمرکز در میانه جمله به کار برده می‌شوند. به این جایگاه middle position گفته می‌شود.

مثال‌های زیر نمونه‌هایی از این قاعده‌اند:

I usually forget my keys.

«من معمولا کلیدهایم را فراموش می‌کنم (که با خود بردارم).»

The detective intelligently trapped the criminal.

«کارآگاه، هوشمندانه فرد مجرم را به دام انداخت.»

I will certainly watch the new movie.

«من حتما فیلم جدید را تماشا خواهم کرد.»

نکته مهم: قیدهای تکرار frequency adverb همیشه قبل از فعل اصلی جمله قرار می‌گیرند و نه قبل از فعل کمکی.

مثال:

I have always respected my parents.

«من همیشه به والدینم احترام گذاشته‌ام.»

حتما منبع این متن رو هم بخونید. جالبه

موفق باشید

13 Likes

با سلام و ممنون از پاسخگویی شما من میدانم در زمان حال ساده هست لطفا این جمله به زمان آینده برگردانید متشکرم

4 Likes

lisa sadly will put the shose down and leave

5 Likes

سپاسگزارم از شما دوست گرامی

3 Likes