تالار زبانشناس

But not very Often

چرا توی این جمله very اومده ، often به معنی غالبا، اکثر اوقاته و very به معنای زیاده این دوتا کنار هم معنی نمیدن.
چرا but not often ننوشته؟

4 Likes


به لینک بالا مراجعه کنید

7 Likes

سلام
وقت به خیر

واژه often به معنی خیلی هم هست و very برای تاکید بیشتر قبلش قرار گرفته و very often یعنی خیلی زیاد.

I don’t see her very often.

من خیلی زیاد او را نمی‌بینم.

I see her but not very often.

من او را می‌بینم ولی نه خیلی زیاد.

3 Likes