تالار زبانشناس

درخواست پارتنر برای مکالمه

سلام سطحم متوسط هست و دنبال پارتنر برای مکالمه هستم. ترجیحا خانوم باشه.

5 Likes

سلام خانم شبتون بخیروشادکامی :tulip::tulip::tulip::blossom::sunflower::sunflower::sunflower::hibiscus::hibiscus::sunflower::blossom::cherry_blossom::cherry_blossom:خوشآمد گویی :bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus::tulip:به تاپیک پایین ۱سربزنید :blush::blush::blush:

4 Likes