تالار زبانشناس

ارزیابی مجموعه مجموعه قصه های نانسی درو

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از مجموعه « مجموعه قصه های نانسی درو » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
Nancy Drew is a fictional character sleuth in an American mystery series created by publisher Edward Stratemeyer as the female counterpart to his Hardy Boys series. The character first appeared in 1930. The books are ghostwritten by a number of authors and published under the collective pseudonym Carolyn Keene.
سطح: 6

3 Likes

بسیار مهیج و شنیدنی
تک تک داستان ها را بی وقفه تا انتها گوش کردم و لذت بردم
امیدوارم مجموعه های نظیر این مجموعه اضافه شوند.
سپاس از تیم زبانشناس

4 Likes