تالار زبانشناس

تکراری بودن داستان ها

با سلام و وقت به خیر @hnaseri

داستان هایی که عنوان شون رو در زیر آووردم، در دو بخش متفاوت اپلیکیشن اومده…تکرار شده
لطفا جهت کمک به حافظه سیستم ها و جلوگیری از دانلود بی مورد، یکی از آن ها حذف شود.

کتاب باغ مخفی /زیبوک از مجموعه کتاب های خیلی ساده که با عنوان باغ اسرارآمیز در مجموعه کتاب های سطح فوق متوسط تکرار شده
زمان 1:55 برای هر دو به عنوان طول زمانی داستان عنوان شده اما حجم آنها متفاوت است!

کتاب برنیکس از مجموعه کتاب های خیلی ساده که در مجموعه “گربه سیاه و داستان های دیگر”/کتاب های متوسط تکرار شده است.
زمان این دو کتاب و محتوای آن دو یکسان است با این تفاوت که این مجموعه در بخش کتاب های متوسط مصور بوده در حالی که در دیگری بدون تصویر است.

با تشکر

4 Likes