تالار زبانشناس

Every now and then

معنی دقیقا این جمله چی میشه؟


این تاپیک مربوط به داستان« جوجه اردک یه کلوچه داره!؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « داستان های کبوتر »

3 Likes

فکر کنم یه جور اصطلاح به معنی بعضی اوقات ولی خیلی مطمئن نیستم
every now and then/again
(also every so often) sometimes, but not often or regularly
I still see her every now and then.

6 Likes

بله درسته.
یه وقتایی، البته نه صورت مرتب؛ و نه اغلب…گهگاه

5 Likes