تالار زبانشناس

Cool معنی های

معنی های cool بغیر از خنک و سرد چیه؟


این تاپیک مربوط به داستان« جوجه اردک یه کلوچه داره!؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « داستان های کبوتر »

4 Likes

خونسرد هم میشه i am cool

4 Likes

بستگی به این داره که توی چه جمله ای استفاده بشه،نسبت به جمله معانی متفاوتی میتونه داشته باشه
1)" that movie is really cool "
یعنی “اون فیلم واقعا “معرکه” بود”

2)“he won a cool thousand dollars”
یعنی “اون “دست کم” هزار دلار برنده شد”

3)“after a while, their love for each other began to cool”
یعنی “بعد از چندی،عشق اونا نسبت به هم “فروکش” کرد(رو به سردی رفت)”

4)“he counselled us to keep our cool”
یعنی “اون بهمون سفارش کرد “خونسردیمونو” حفظ کنیم”

7 Likes

سلام
وقت به خیر

علاوه‌بر موارد بالا این کلمه در محاوره به صورت Cool! یا That’s cool! هم استفاده می‌شه به معنی “باشه!” که اگر توی دیکشنری لانگمن هم نگاه کنید برای نشون دادن موافقت با یک پیشنهاد یا تایید کردن و راضی بودن از چیزی یا کسی کاربرد داره.

_ It’s my day off today and I’m free the whole day.
_ We’ll meet this evening, then?
_ Cool.

3 Likes