تالار زبانشناس

معنی decidedچیه

But Jack decided he was tired of milking cows.
ایا decided به معنی فکر کردن هم میشه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

دیکشنری های انگلیسی به فارسی مختلفی رو چک کردم، اما متأسفانه این معنی رو برای فعل decide پیدا نکردم.
بهترین معنی در جمله ای که شما بهش اشاره کردید conclude یا به نتیجه رسیدن هست.

image

example: We decided it was not wise to go.

ترجمه: ما به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيديم‌ كه‌ رفتن‌ عاقلانه‌ نيست‌.

But Jack decided he was tired of milking cows.

ترجمه: اما جک به این نتیجه رسید که از دوشیدن گاوها خسته شده است.

6 Likes

پس یعنی یه معنی دیگش میشه به نتیجه رسیدن؟

1 Likes