تالار زبانشناس

کاربرد his way

Jack was on his way to market to sell the cow when he came across a peddler.
کاربرد his wayچیه چرا با his اومده
Whenاینجا چه معنی میده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

His ضمیر ملکی که برای جنس مذکر استفاده میشه
When برای عطف جمله به کار رفته یعنی زمانی که،موقعی که،وقتی که…

3 Likes

فکر کنم اینجا نیازی به his نباشه

2 Likes

سلام

عبارت be on one’s way به معنی در راه به طرف جایی بودن، هست. این‌جا چون فاعل Jack هست به جای one’s از his استفاده شده.

I’m on my way.

تو راهم یا دارم میام.

8 Likes