تالار زبانشناس

زنجیره یادگیری

این زنجیره یادگیری همیشه واسه من صفر هستش چرا؟

1 Likes