تالار زبانشناس

معنی Out loud

معنی عبارت Out loud


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

4 Likes

قیده و یعنی با صدای بلند طوری که دیگران هم بشنون.

7 Likes