تالار زبانشناس

تمام معنی های off put چیه؟

معنی off put چیه؟(تمام معانیش)

1 Likes

سلام دوست عزیز
میشه بپرسم تو کدوم درسه؟
یعنی جمله ای که توش قرار داره رو منظورمه

معانی کلیش چیه ؟( وابسته به متن نیست.)

put off
pʊtˈɒf
noun phrase, transitive verb, intransitive verb, indefinite article
ﺳﺮﺩﻭﺍﻧﺪﻥ، ﻃﻔﺮﻩ، ﺑﻬﺎﻧﻪ، ﻋﺬﺭ، ﺗﻌﻮﯾﻖ، ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ، ﺗﺎﺧﯿﺮﮐﺮﺩﻥ، ﻃﻔﺮﻩ ﺭﻓﺘﻦ، ﺍﺯﺳﺮﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ، ﺑﺒﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ

1 Likes

ممنون
منظورم همین بود.

1 Likes