Buys معنی خرید میدهد یا میخرد ؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی دخترک زیرک » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

3 پسندیده

سلام
در این درس حال ساده و به معنای می خرد است، گرچه ترجمه به خرید روون تر و در فارسی پرکاربرد تر است
…Carlos buys a new car
یعنی کارلوس یه ماشین خرید…

4 پسندیده