تالار زبانشناس

Who or whom?

?Who did they buy the business from

در این جمله نباید از whom استفاده کنیم ؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مانع پیشرفت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مانع پیشرفت - درسنامه اصلی »

5 Likes

زبان انگلیسی تقریبا whom رو از گفتار حذف کرده و به جاش از همون who استفاده میشه. فقط توی نوشتارهای رسمی whom رو به کار میبرن

9 Likes