تالار زبانشناس

قسمت سوم فعل

سلام
قسمت سوم فعل یعنی چی
مث stolen


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تکه‌ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

5 Likes

سلام
افعال در انگلیسی یک فرم پایه یا Base form دارند که از این فرم در زمان حال ساده و یا بعد از to به عنوان infinitive استفاده می‌کنیم.

I go to school by bus every day.
It was late and I decided to go home.

فرم بعدی حالت گذشته ساده یا simple past هست که در زمان گذشته‌ی ساده استفاده می‌شه.

I went to school by bus yesterday.

قسمت سوم فعل هم اسم مفعول یا past participle هست که در زمان‌های past perfect و present perfect کاربرد داره.

I have been to Switzerland.
Julia isn’t here. She has gone shopping.

بعضی از افعال قسمت سوم و حالت گذشته‌اشون فرقی نداره و مشابه هست.
مثل

Walk → walked
Play → played
Talk → talked

لیست افعال بی‌قاعده رو هم لینک زیر کامل نوشته.

https://www.englishiseasy.ir/TheEnglishIrregularVerbList.html

6 Likes