تالار زبانشناس

If it means sooo much to you

معنی این جمله چیه


این تاپیک مربوط به داستان« کبوتر نیاز به حمام داره » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « داستان های کبوتر »

2 Likes

It’s the other way to say:
It’s important to you.

یعنی اگه این واسَت خیلی مهمه یا اهمیت داره…

4 Likes