تالار زبانشناس

I'm not going to like this one bit

نتونستم معنی دقیقی برای bit پیدا کنم ، معنیش چی میشه؟


این تاپیک مربوط به داستان« کبوتر نیاز به حمام داره » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « داستان های کبوتر »

1 Likes

I’m not going to like this one bit.

Not a bit/ Not one bit: not at all
You use this phrase when you want to make a strong negative statement.

این عبارت به معنی اصلا، ابدا و به هیچ وجه استفاده می‌شه.

4 Likes