تالار زبانشناس

She is running out of time

She is running out of time
0

معنی عبارت بالا چی میشه


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال استمراری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « درون حصار »

3 Likes

Running out of time
یعنی تمام شدن وقت

She’s running out of time یعنی وقتش داره تموم میشه

11 Likes

با توجه به برداشتم از داستان، داره میگه او دویدنش در زمان نیست! این حالت یه تفاوتی با آدمای معمولی داره اونهم اینه که آدمای معمولی در زمان میدوند(یعنی با گذشت زمان خسته میشن و براشون مهمه چقدر زمان است که که دویدن) اما این خانم ازونجایی در حالِ حاضرِ خودش هست و زمان براش مطرح نیست، نویسنده یا گوینده گفته او میدود در خارج از زمان!

1 Like