تالار زبانشناس

دیدگاه درس سرعت

روش مطالعه دیدگاه چیه؟؟ کی برم درس بعد


این تاپیک مربوط به فصل« مسابقه - درسنامه اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش »

3 Likes

سلام من به دروس انگلیسی بدون تلاش نرسیدم اما به این روش مطالعه میکنم
اول خوب درس روگوش میدم که متوجه اش بشم که وقتی نگاه به متن نمیکنم هم بدونم داستان گو چی روداره میگه بعد باکلمه های جدیدکه داخل داستان هست واسه خودم یه داستان مینویسم وروش میخوانم کاملا طبیعی که داستانی که خودم مینویسم پرازاشتباهات هست اما باکمک پارتنر که دارم اشتباهاتم روبهم گوشزد میکنه وبه کمک ایشون درستشون میکنم نمیدونم روش مطالعه من درسته یانه ولی من به این روش مطالعه میکنم وبعدازاون میرم سراغ درس جدیدکلمه هایی که هم نمیدونم وبرام مشکل به قسمت لایتنرمیفرستم دوباره رودرسها میخوانم وکلمه هاروکه یادگرفتم میدونم میزنم ویانمیدونم میزنم ولی کلارودرسهای قبلی بازمرورمیکنم

2 Likes