تالار زبانشناس

معنای دقیق didn t leave

You didn’t leave any poison for me but here is your knife."
معنای دقیق didn t leave دراین جمله چیست ؟
چرا به این صورت اومده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

یعنی:
تو هیچ سمی برای من باقی نگذاشتی اما…

فعل منفی گذشته‌ی ساده است و در اصل did not leave بوده که مختصر شده‌اش می‌شه didn’t leave.

5 Likes