تالار زبانشناس

زمان جمله I shiuld've

سلام.زمان جمله I suppose I should’ve asked you to give me back the goose without trying to eat you.
چی هستش؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

سلام
وقت به خیر
از ساختار should have + past participle برای بیان پشیمانی از کاری که قبلا باید انجام می‌دادید اما ندادید، استفاده می‌شه. به این افعال past modals گفته می‌شه.
از ساختار shouldn’t have + past participle هم برای بیان پشیمانی از کاری که قبلا انجام دادید اما نباید انجام می‌دادید، استفاده می‌شه.

It was my fault. I should have told you what exactly happened.

تقصیر من بود. باید بهت می‌گفتم که دقیقا چه اتفاقی افتاد.

It was my fault. I Shouldn’t have told you what happened.

تقصیر من بود. نباید بهت می‌گفتم که دیروز چه اتفاقی افتاد.

7 Likes