تالار زبانشناس

نوستالژی کودکی 💞

امشب عمیقترین لبخند بر لبانم نشست و غمهای دلم رو زدود امیدوارم برای هرکسی که گوش میده آرامشی خاص برایش بهمراه داشته باشه :sunflower::hibiscus::rose::pray::pray::pray::tulip::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus::rose::rose::cherry_blossom::bouquet::bouquet::bouquet::hibiscus::rose::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet::rose::bouquet::sunflower::hibiscus::hibiscus::rose:

1 Likes