تالار زبانشناس

معنی و ساختار عبارت Had been just about to

سلام
صبح بخیر
من متوجه معنی این عبارتhad been just about toدر جمله زیر نمیشم
The previous time the mermaids had been just about to invite their visitors to a big party,
در ترجمه نوشته نزدیک بود،من کلا حالیم نمیشه ترکیب این عبارت کنار هم معنی نزدیک بودومیده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «خروس، اردک و پری دریایی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

4 Likes

to be about to do something به معنی to be close to do something هست.

پس had been about to do invite their visitors یعنی had been close to invite their visitors که معنی فارسیش میشه نزدیک بود که ملاقات کننده هاشون رو دعوت کنند.

had been هم ماضی بعید هست.

10 Likes