تالار زبانشناس

معرفی اپلیکیشن مناسب listening و speaking

اپلیکیشن hallo را نصب کنید و از اموزشهای زنده و ذخیره شده بهره ببرید
پارتنر هم سطح بیابید و زبان خود را تقویت کنید

Practice English with friends and watch live streams from native speakers

12 Likes