تالار زبانشناس

بنظر شما کدوم جمله درسته؟

?Can I have your address
or
?Could I have your address

5 Likes

فرق بین can و could

افعال can و could هر دو فعل کمکی می باشند ، افعال کمکی به افعالی گویند که به فعل اصلی در ساختن زمان و حالت کمک میکنند . معنی هر دو فعل کمکی can و could ، << توانستن >> می باشند ، فرق بین can و could در زمان آنها می باشد ، can در زمان حال و could در زمان گذشته استفاده می شوند .

مثالی برای can در زمان حال

I can not sleep

من نمیتوانم بخوابم ( درحال حاضر نمیتوانم صحبت کنم)

مثالی برای could در زمان گذشته :

I could not sleep last night

دیشب نتوانستم بخوابم .

( همانطور که مشاهده میکنید could برای زمان گذشته استفاده می شود)

دو مثال فوق را بخوبی با هم مقایسه کنید تا بتوانید بخوبی فرق بین can و could را متوجه شوید

در ادامه کاربرد های can و could را باهم مورد بررسی قرار می دهیم.

کاربرد can در انگلیسی

فرمول استفاده از can :

فعل بصورت ساده + can + فاعل

به مثال های زیر دقت کنید :

I + can + speak

من میتوانم صحبت کنم

I + can + swim

من میتوانم صحبت کنم

I + can + play

من میتوانم بازی کنم

فرق بینشون این هست
هر دو جمله درست اما زمانش تفاوت داره

11 Likes

در تکمیل حرفای فاطمه جون بگم که از هردو تا حالت میشه برا درخواست مودبانه استفاده کرد. یعنی وقتی بخوایم از could برای درخواست استفاده کنیم دیگه اون بار زمانی (گذشته) رو از دست میده.

15 Likes

برای پیدا کردن جواب سؤالتون مطالعه تصویر زیر رو پیشنهاد می کنم.

10 Likes

مرسی پری خانوم و فاطمه خانوم و آقا متین منظور من دقیقا صحبت خانم پری و آقا متین بود:ok_hand::ok_hand::ok_hand:

6 Likes

صحبت خانوم پری بود:ok_hand::ok_hand:

3 Likes

روی سه نقطه کلیک و متنتون رو اینگونه :point_down: ویرایش کنید.

5 Likes