تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب صبح جادویی

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « صبح جادویی » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
صبح جادویی
سطح: 6

1 Likes

در یک بیت سحر خیز باش تا کامرا باشی دیگه اینقدر طول و دراز نمی خواست!!؟

2 Likes