تالار زبانشناس

معنی کلمه mean

اینجا معنی “بدجنس” میده

8 Likes