تالار زبانشناس

فاصله افتادن در کار با "انگلیسی قدرت"

پیوستگی تو خواندن زبان چقدر اهمیت داره ، من تا درس ۲۱ انگلیسی قدرت خواندم ۶ ماه پیش ، الان باید از درس ۲۱ شروع کنم یا فایده ای نداره چون هوگ گفته بوددچند ماه پیوسته باید انجام بشه

3 Likes

سلام دوست عزیز
در یادگیری زبان، پیوستگی اولین و مهمترین شرطه
اما اینکه در این مورد خاص باید چکار کنید، به محفوظات خودتون بر میگرده، شاید با یک مرور سریعتر دروس گذشته بتونین آمادگی لازم برای ادامه کار رو پیدا کنین

6 Likes