تالار زبانشناس

ویس های من (Power of Enghlish)

Hello every one I hope have good day and you can abl
e your emotions I will record my vois and send for you and if you want shair your comment for me
For this lesson I was reading that for three time and suddenly I decided to record my vois

14 Likes

congratulation
:clap: :ok_hand:

good luck

8 Likes

سلام.اگر این اولین یا ذومین ویستون هست خیلی عالیه.
یکم اعتماد بنفست رو ببر بالا.
نگران اشتباه کردن نباش.
دلوبزن به دریا راحت صحبت کن.

8 Likes

:rose::rose::rose:

سلام دوست عزیز
دفه دوم هست
خودم وقتی میحرفم نخام ویس بگیرم خیلی بهترم
همینکه ضبط میکنم خیلی مکث دارم
ممنونم درهرحال ک بهم انرژی میدید

9 Likes

ذهنتو از اینکه چجوری به نظر میرسی پاک کن به جز درست گفتن و تلفظ صحیح به چیزی فکر نکن و وقتی حواستی انگلیسی حرف بزنی به قول ای جی اونارو فریاد بزن

7 Likes

چشم تلاشمو میکنم دوست عزیز

6 Likes