تالار زبانشناس

ناقص بودن داستان

سلام.این کتاب فصل دوم رو نداره و گوینده بعد از فصل اول فصل سوم رو شروع میکنه و متن با صوت هماهنگ نیست


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 02 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های متوسط » کتاب: « اواسط مارس »

7 Likes

سلامیعنی قشنگ معلومه که داری می ری برای پس گرفتن ماهر بودنت… :crazy_face:

9 Likes

:joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: دقیقا

7 Likes